01.

Produktion

.

Från skog till trävaror och bioenergi.

Från skogen levereras råvaran till våra industrier. I Sandåsa Timber-koncernen tillverkar och säljer vi förädlade trävaror och biobränsle till industri- och konsumentmarknader.

Forssjö Pellets har utvecklat en produktion av träpellets som är integrerad i skogs- och sågverksprocessen. Detta är ett bra exempel på vårt långsiktiga miljötänkande där överskottet från skogs- och träindustriproduktionen tas tillvara och förädlas till trädbränsle och träpellets. Våra råvaror i träpellets är 100% rent trä och till största delen från vår egen sågverksindustri. Genom att torka och komprimera råvaran produceras ett hårdförpackat, lätthanterligt och lagringsbart bränsle med högt energivärde.

02.

Kvalitetskontroll

Det moderna Forssjö Pellets AB präglas av en hög miljömedvetenhet. Eftersom vi i grunden arbetar med en förnyelsebar, kretsloppsanpassad och klimatneutral produkt är verksamheten i moderbolaget Sandåsa Timber AB miljöcertifierad enligt PEFC och FSC, vilket garanterar naturvården i skogen. Pelletskvaliteten uppfyller kraven enligt Svensk och Internationell standard SS-EN ISO 17225-2:2014, A1.

I de dagliga tillverkningsrutinerna ingår kontinuerlig kontroll av pelletskvaliteten och råvarornas egenskaper i processflödet. Med regelbundna intervaller skickar Forssjö Pellets också uttagna prover till ett auktoriserat bränslelaboratorium för analyser

Pellets med bra kvalitet

03.

Bulkleveranser

.

Bulktransport sker med fordon enligt miljöklass Euro 4 och Euro 5. Dragbilen har ett krönt vågsystem med lastcellsteknik +/- 10 kg. Bulklastbilen fyller ditt förvaringsutrymme, silon, genom att pelletsen blåses direkt in i silon via en slang med koppling. Inblåsningstryck vid lossning är cirka 0,6 - 0,8 bar.
Med träpelletsleverans via bulklastbil kan förvaringsutrymmet (silon) stå utomhus eller inomhus. Det finns flera leverantörer och modeller av silos på marknaden, se vad som passar dig. På www.pelletsforbundet.se finns färdiga lösningar och konstruktioner tillgängliga. Här finns också tips och råd för dig som vill bygga ett förråd på plats och säkerhetsaspekter som ska följas.

Bulkleverans av träpellets till företag

Kvalitet och fakta

Pelletskvaliteten uppfyller kraven enligt Svensk och Internationell standard SS-EN ISO 17225-2:2014, A1.

Diameter:

Skrym-/bulkdens:

Eff. Värmevärde:

Askhalt:

Fukthalt:

Tillsatser:

Asksmältpunkt (IT):

8 mm

640 - 660 kg/m3

≥4 800 kWh/ton

0,4 - 0,5 vikt-% av TS

7 - 8 vikt-%

Inga tillsatser

≥1400°C

04.

Småsäck på pall

.

Vi har valt att låta säcken bli en symbol för vårt varumärke: Svensk Träpellets.
Förutom en tydlig grafisk symbol är också säcken en bärare av nödvändig konsumentinformation på svenska och engelska. Säcken är gjord av polyetenplast och kan sopsorteras för återvinning. Följ din kommuns rekommendationer och regler.

Svensk träpellets i säck

Kvalitet och fakta
Pelletskvaliteten uppfyller kraven enligt Svensk och Internationell standard SS-EN ISO 17225-2:2014, A1.

Diameter:

Skrym-/bulkdens:

Eff. Värmevärde:

Askhalt:

Fukthalt:

Tillsatser:

Asksmältpunkt (IT):

Vikt per pall:

Vikt per säck:

Antal säckar per pall:

Total pallhöjd:

Typ av pall:

Väderskydd:

8 mm

640 - 660 kg/m3

≥4 800 kWh/ton

0,4 - 0,5 vikt-% av TS

7 - 8 vikt-%

Inga tillsatser

≥1400°C

832 kg

16 kg

52 st

Cirka 170 cm

EUR(B)-pall (1200 X 800 mm)

Sträckfilm och toppark

05.

Förvaring

.

Träpellets är en ömtålig produkt som kräver varsam hantering. Träpellets faller sönder till spån och damm om den nöts eller om den kommer i kontakt med fukt. Ett förråd ska därför skydda träpelletsen väl mot fukt, vara tätt, väl ventilerat och ha en bra avluftning.

Bulk
Med träpelletsleverans via bulklastbil kan förvaringsutrymmet (silon) vara placerad utomhus eller inomhus. Det finns flera leverantörer och modeller av silos och förråd på marknaden, se vad som passar dig. På www.pelletsforbundet.se finns färdiga lösningar och konstruktioner tillgängliga. Där finns också tips och råd för dig som vill bygga ett förråd på plats och viktiga säkerhetsaspekter som ska följas.

Småsäck
Träpellets i småsäck ska hanteras varsamt så att inte säckarna går sönder. Vid förvaring utomhus av träpellets i säckar är det viktigt att dessa skyddas med presenning vid lagring under längre tid. Det ger extra skydd mot regn, snö, väta, starkt solljus, UV-ljus, kondensbildning och fåglar som kan hacka hål på skyddsplasten. Bruten pall ska inte utsättas för väta eftersom säcken är perforerad med små hål för att trycka ut överskottsluft. Tänk också på att hantera EUR(B)-pallen varsamt då den ingår i ett återvinningssystem.