01.

Råvara

.

All råvara till sågverksindustrin och pelletstillverkningen hanteras av moderbolaget Sandåsa Timber AB:s skogs- och råvaruavdelningen. Att bevara och utveckla våra skogar är en naturlig och klok investering för våra skogliga uppdragsgivare. Omsorgen om råvaran idag, blir vår garanti för uthålligt skogsbruk med personlig omtanke även i framtiden. Som en garanti för vår långsiktiga miljövårdshänsyn, är vi och våra skogsförvaltningar och många av våra leverantörer miljöcertifierade enligt internationell standard, med såväl FSC som PEFC.

Sågspån, kutterspån och torrflis från gran och fura som utgör råvaran till träpelletsproduktionen hämtar vi en stor del från den interna verksamheten inom koncernen. Vi kompletterar även med råvaruinköp från våra kollegor inom sågverksbranschen. Råvaran lagras på asfalterade ytor med separat träslagsfördelning det vill säga gran för sig och fura för sig med kontinuerligt hantering av träslagsfördelning och lagringstid (ålder). Detta är enligt vår erfarenhet viktiga parametrar då dessa påverkar resultatet och driftoptimering för slutproduktens kvalitet och egenskaper.

Sågspån, kutterspån och torrflis från gran och fura som utgör råvaran till träpelletsproduktionenSågspån, kutterspån och torrflis från gran och fura som utgör råvaran till träpelletsproduktionen