01.

Forssjö Pellets

.

Forssjö Pellets AB ingår i koncernen Sandåsa Timber AB. Från skogen levereras råvaran till våra industrier där vi tillverkar och säljer förädlade trävaror, träpellets och biobränsle till industri- och konsumentmarknader. Forssjö Pellets har sedan 1995 utvecklat en produktion av träpellets, som är integrerad i skogs- och sågverksprocessen vid Forssjö Bruk i Katrineholms kommun. Detta är ett bra exempel på vårt långsiktiga miljötänkande där överskottet från skogs- och träindustriproduktionen används och förädlas till träpellets och trädbränsle.
När du väljer närproducerad Svensk Träpellets från Forssjö Pellets, väljer du klimatneutral energi där råvaran är rent trä från närliggande skogar och till största delen från våra egna sågverk.
Det är vi stolta över.

Flygfoto över Forssjö Pellets

Pelletstillverkning sedan 1995Biobränslefabriken i Forssjö började byggas i september 1994. Den 16 maj 1995 togs anläggningen i drift och den första pelletsen så dagens ljus klockan 15:36 denna dag (lilla bilden). I september samma år gjordes den första leveransen. Under våren 2001 sattes ett komplett system för bulklastning i drift och hösten samma år sattes en komplett förpackningsanläggning för småsäck på pall i drift.

Vid Forssjö Bruk har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1508. Vi värnar om industritraditionerna samtidigt som vi gör stora satsningar för att öka värdet på produkterna och tjänsterna som säljs. Dels i form av förädling men också i form av kundanpassning. Detta för att möta dagens och framför allt morgondagens krav från dig som kund.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Forssjö Pellets AB

02.

Sandåsagruppen

.

Ett modernt skogsföretag med långsiktighet

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag från 1920-talet. Verksamheten startades av Petrus Gyllengahm som sedan övertogs av sönerna Axel och Bertil Gyllengahm.

Idag drivs företaget av Peter och Anders Gyllengahm tillsammans med den fjärde generationen, Erik, Karin och Louise.

Sandåsagruppen
Idag består företaget av träförädlingen i Sandåsa och sågverket i Åkers Styckebruk och sedan oktober 2012 även sågen och pelletsfabriken i Forssjö Bruk, Katrineholm. Vi är ca 100 anställda och personalen är en viktig faktor för den framgång företaget har haft genom åren.

En stor del av de förädlade trävarorna är avsedda för byggvaruhandeln, husfabriker och andra industrikunder. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor. En betydande andel av de sågade trävarorna exporteras vidare ut i världen.

Välkommen att ta kontakt med oss!